La problemàtica de la conservació de la ictiofauna continental a Catalunya

La pesca elèctrica és la metodologia més adequada per a quantificar les poblacions de peixos, ja que en permet conèixer la densitat, la biomassa i l’estructura poblacional. Alhora, té l’avantatge de permetre la captura incruenta dels exemplars.

Adolf de Sostoa.

Els sistemes fluvials de Catalunya es caracteritzen per una elevada variabilitat i dinamisme. Això és conseqüència, d’una banda, de les fluctuacions climàtiques pròpies d’aquests ecosistemes i, de l’altra, de l’important grau d’humanització que ha patit el nostre entorn. A la regió mediterrània, les variacions climàtiques...