Resultats de la cerca

Es mostren 5 resultats

adjectivació

atribut

predicat

Les imatges i els mots

Santa Maria de l’Estany