Resultats de la cerca

Es mostren 8 resultats

cistàcies

estepa

Les cistàcies

L’Alt Túria

La serra de Collserola

Les Gavarres i el massís de Cadiretes

El paisatge vegetal dels contraforts valencians de la Meseta (territori serrànic)

Les bosquines i els gramenets embosquinats mediterranis i submediterranis