TEMES

El Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (GEOIL) de la Universitat de Lleida és situat al Campus Universitari d'Igualada. La titulació s'inicià el curs 2018-19 amb l'objectiu de donar resposta al teixit empresarial i formar titulats que tinguin una bona preparació tecnològica i una alta capacitació en gestió. L'enginyer/a en Organització Industrial i Logística és un perfil professional molt complet i transversal, que sap integrar la tècnica i la gestió de recursos i que ajuda les empreses a ser més competitives i sostenibles. L'equip de professorat està format per professionals en actiu i per professors amb una àmplia trajectòria docent i investigadora.

En aquest blog hi participen:

Carla Vintró Sánchez

El Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (GEOIL) de la Universitat de Lleida és situat al Campus Universitari d'Igualada. La titulació s'inicià el curs 2018-19 amb l'objectiu de donar resposta al teixit empresarial i formar titulats que tinguin una bona preparació tecnològica i una alta capacitació en gestió. L'enginyer/a en Organització Industrial i Logística és un perfil professional molt complet i transversal, que sap integrar la tècnica i la gestió de recursos i que ajuda les empreses a ser més competitives i sostenibles. L'equip de professorat està format per professionals en actiu i per professors amb una àmplia trajectòria docent i investigadora.

En aquest blog hi participen:

Carla Vintró Sánchez

Doctora en Recursos Naturals i Medi Ambient (2011), enginyera en Organització Industrial (2007) i enginyera tècnica industrial mecànica (2004) per la Universitat Politècnica de Catalunya, i màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat de Barcelona (2007). És professora i investigadora del Campus Universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida.

En l'àmbit docent, la seva tasca es desenvolupa en les àrees de direcció estratègica i innovació, recursos humans i comportament organitzacional, i direcció d'operacions. Imparteix assignatures en el grau d'Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en el grau d'Enginyeria Química.

Com a investigadora, desenvolupa recerca sobre responsabilitat social corporativa i xarxes socials, i compta amb nombroses publicacions en revistes científiques d’àmbit internacional i presentacions a congressos.

Josep Rius Torrentó

Doctor en Informàtica per la Universitat de Lleida (2012), llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (2011) i llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2011) per la Universitat Oberta de Catalunya. És professor i investigador del Campus Universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida.

En l'àmbit docent, la seva tasca es desenvolupa en les àrees d’investigació operativa, logística, estadística aplicada i simulació. Imparteix assignatures en el grau d'Enginyeria en Organització Industrial i Logística.

Com a investigador, la seva recerca se centra principalment en l’anàlisi de dades extretes de xarxes socials aplicant tècniques de dades massives (big data). Compta amb nombroses publicacions en revistes científiques d’àmbit internacional i presentacions en congressos.

Rita Puig Vidal

Doctora en Enginyeria Química (1993) per la Universitat Ramon Llull. És professora i investigadora del Campus Universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida (UdL).

Ha estat durant 25 anys professora de medi ambient i ecoinnovació als graus d'Enginyeria Química i Enginyeria en Organització Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya, i actualment ho és de les mateixes àrees a la UdL.

Com a investigadora, desenvolupa recerca sobre economia circular, ecoinnovació i cicle de vida, i compta amb nombroses publicacions en revistes internacionals indexades, llibres i capítols de llibre i presentacions en congressos.

Adela Pagès Bernaus

Doctora en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya. És professora i investigadora del Campus Universitari d’Igualada de la Universitat de Lleida.

Imparteix les assignatures de Direcció de la Producció, Sistemes d’Informació i Anàlisi de Dades en el grau d'Enginyeria en Organització Industrial i Logística.

La seva activitat investigadora se centra a desenvolupar models d’ajuda a la presa de decisions aplicats en diversos sectors (agroalimentari, logístic o energètic). Les seves àrees d’interès són l'optimització, el Big Data Analytics i el Business Intelligence. La seva investigació està publicada en diverses revistes científiques d’àmbit internacional i presentada en múltiples congressos.

Jordi Segura Carles

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UAB (1996) i màster Universitari de Fiscalitat per la UOC, especialitat Administracions Públiques i Fiscalitat.

És professor del Campus Universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida. En l'àmbit docent la seva tasca es desenvolupa en l’àrea comptable, financera i fiscal. També ha exercit responsabilitats en l'Administració pública (Ajuntament d’Igualada), així com en el sector privat, en departaments financers de diferents empreses industrials.

Sílvia González Xufré

Màster en Màrqueting Digital i Xarxes Socials a l'IM (2016), postgrau en Estratègia de Comunicació i Marca per la UPF Barcelona School of Management (2012) i grau en Disseny Gràfic a l'ESDAP (2010).

És fundadora de Creaplanner Studio, empresa de comunicació, màrqueting i disseny gràfic que neix per donar suport creatiu a les empreses amb finalitat de millorar els seus negocis.

Professora associada en el grau d'Enginyeria en Organització Industrial i Logística del Campus Universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida i del grau de Disseny i Creacions Digitals de la UOC. És també professora en el màster en línia de Disseny Gràfic i Entorns Digitals a Labasad (Escola Superior de Disseny en línia). Com a ponent, imparteix conferències sobre ambdues branques de coneixement.

Gemma Culleré Salvia

Llicenciada en Humanitats per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007), en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Oberta de Catalunya (2013) i en Ciències del Treball per la Universitat Oberta de Catalunya (2015).

Col·labora amb el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística del Campus Universitari d'Igualada de la Universitat de Lleida. És professora de l'INS Alpicat. En l'àmbit docent, la seva tasca es desenvolupa en l'àrea social i econòmica.

El més vist