TEMES

Llicenciat en Ciències Ambientals per la UAB i doctor en Física per la UB. Treballa com a meteoròleg i investigador a l'Agència Estatal de Meteorologia i és professor a l’Escola Universitària Mediterrani, adscrita a la UdG. Té una extensa experiència com a predictor en la Mediterrània. Com a investigador té un ampli interès en diversos aspectes de la meteorologia. La seva recerca se centra en la precipitació, la meteorologia de muntanya i la meteorologia polar. També participa en projectes i equips de recerca multidisciplinària en el territori antàrtic.

Llicenciat en Ciències Ambientals per la UAB i doctor en Física per la UB. Treballa com a meteoròleg i investigador a l'Agència Estatal de Meteorologia i és professor a l’Escola Universitària Mediterrani, adscrita a la UdG. Té una extensa experiència com a predictor en la Mediterrània. Com a investigador té un ampli interès en diversos aspectes de la meteorologia. La seva recerca se centra en la precipitació, la meteorologia de muntanya i la meteorologia polar. També participa en projectes i equips de recerca multidisciplinària en el territori antàrtic.

Ha participat en diverses campanyes antàrtiques, realitzant tant tasques científiques com proporcionant prediccions meteorològiques útils per a la logística i seguretat de la base. Ha realitzat també prediccions i projectes per al Trineu de Vent, un vehicle polar d'emissions zero. És president de l'Associació de Joves Investigadors Polars (APECS). L'any 2020 es guardonat amb el Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia EDUARD FONTSERÈ de Ciències Físiques per la seva tesi Precipitacions i circulacions mesoescalars en zones d’orografia complexa.