TEMES

Llicenciat en Ciències Ambientals per la UAB i doctor en Física per la UB. Treballa com a meteoròleg i investigador a l'Agència Estatal de Meteorologia i és professor a l’Escola Universitària Mediterrani, adscrita a la UdG. Té una extensa experiència com a predictor en la Mediterrània. Com a investigador té un ampli interès en diversos aspectes de la meteorologia. La seva recerca se centra en la precipitació, la meteorologia de muntanya i la meteorologia polar. També participa en projectes i equips de recerca multidisciplinària en el territori antàrtic.

Llicenciat en Ciències Ambientals per la UAB i doctor en Física per la UB. Treballa com a meteoròleg i investigador a l'Agència Estatal de Meteorologia i és professor a l’Escola Universitària Mediterrani, adscrita a la UdG. Té una extensa experiència com a predictor en la Mediterrània. Com a investigador té un ampli interès en diversos aspectes de la meteorologia. La seva recerca se centra en la precipitació, la meteorologia de muntanya i la meteorologia polar. També participa en projectes i equips de recerca multidisciplinària en el territori antàrtic.

Ha participat en diverses campanyes antàrtiques, realitzant tant tasques científiques com proporcionant prediccions meteorològiques útils per a la logística i seguretat de la base. Ha realitzat també prediccions i projectes per al Trineu de Vent, un vehicle polar d'emissions zero. És membre de l'Associació de Joves Investigadors Polars (APECS).