El naixement de l'home

L’evolució de l’home

A algunes persones no els agrada sentir dir que l’home és un animal. Però des d’un punt de vista estrictament científic és ben bé així: l’espècie humana pertany al regne animal i, com totes les espècies animals i vegetals, s’ha format a través de la selecció natural. A l’igual de tots els altres éssers vius que poblen el món d’avui, també nosaltres, els homes i les dones, tenim orígens llunyans, hem canviat i continuem canviant sota la pressió del medi ambient, que nosaltres mateixos contribuïm a modificar.

Hi havia una vegada...

Ara ens centrarem en el significat...