Les societats de la prehistòria

Les bases materials del paleolític

Els estudiosos de la prehistòria (els paleoantropòlegs i els prehistoriadors) normalment fan coincidir l’aparició a la Terra del gènere Homo amb l’aparició de les primeres eines que els nostres avantpassats van començar a fabricar regularment per tal d’incrementar la recol·lecció d’aliments i la capacitat de defensa. Com per als seus ascendents antropoides, per als homínids l’aprovisionament d’aliments també constituïa una preocupació constant, que els consumia gran part de les energies i del temps disponibles. A diferència dels seus progenitors, però, van...