La formació del món modern

Descobriments geogràfics i colonització

Entre la fi del segle XV i el començament del XVI, Europa va viure un moment molt rellevant per a la seva història. En van ser les causes sobretot els descobriments geogràfics, que van permetre ampliar els límits del territori conegut i transitat pels europeus. El món es va començar a engrandir gràcies al descobriment de nous continents, pobles i terres fins aleshores inexplorats, per obra sobretot de navegants portuguesos, castellans i italians.

La civilització europea, que durant mil·lennis havia viscut dins els límits del continent, en menys d...