1840-1868: L'era del vapor

Catalunya, la fàbrica d'Espanya

Quadre 3.1. Producte interior brut de l'economia catalana, 1850-1870.

El període del 1840 al 1868 ha conegut una forta acceleració dels processos d’industrialització i de modernització de l’economia catalana que l’han dut, i per molt de temps, a ocupar el lloc més destacat en l’àmbit de la indústria de l’estat espanyol. Catalunya ha esdevingut la fàbrica d’Espanya. Les dades més agregades reflecteixen bé aquest dinamisme, com es pot veure en el quadre 3.1.

El PIB català augmentà regularment a un ritme superior al del conjunt espanyol, de manera...