Introducció a la industrialització i modernització a la Catalunya del segle XIX

Medalla de l’Exposició general catalana, 1871.

L’economia catalana es transforma, des de la fi del segle XVIII a l’inici del XX, d’una economia agrària en una economia plenament industrial. És cert que a la segona meitat del set-cents ja presentava signes evidents d’haver-se convertit en una economia de mercat. No ho és menys que havia desenvolupat una xarxa molt complexa per a la distribució dels seus productes a l’exterior —sobretot a la resta d’Espanya i a les colònies americanes— i que generava un corrent potent d’exportacions cap a la resta del món —especialment cap a Holanda i...