Aproximació sumària a la avifauna del món

Les regions ornítiques

Regions biogeogràfiques del món en un mapa de projecció polar. Noteu que les regions més riques en espècies endèmiques són les més isolades de tota la massa principal de terres.

Maber, a partir de fonts diverses.

La capacitat de moviment dels ocells els ha permès de conquerir qualsevol punt de la Terra. Viuen als deserts, les selves i les illes, per més llunyanes que siguin, i fins i tot poden colonitzar els casquets polars; per exemple, al pol nord s’han citat quatre espècies diferents d’ocells i al pol sud, una. Amb aquesta mobilitat, i per tant amb un...