Els grups corològics i la diversitat faunística dels ocells dels Països Catalans

Nombre total d’espècies d’ocells observades (en vermell) i nombre d’espècies nidificants (en blau) als diferents estats europeus i als Països Catalans, segons dades de Fischer i Peterson, de 1962, actualitzades per a l’Estat espanyol i els Països Catalans.

Maber, original dels autors.

Des del punt de vista ornitogeogràfic, les nostres terres pertanyen a l’extensa regió paleàrtica, que inclou tot Europa, l’Àsia no tropical i la porció d’Àfrica que queda limitada al S pel desert del Sàhara. Així mateix, juntament amb els altres indrets del S d’Europa i el N d’Àfrica, forma la...