Característiques generals dels ocells

Característiques adaptatives al vol

Els ocells són vertebrats homeoterms (és a dir, que la seva temperatura interna no varia amb la del medi) de temperatura elevada i de reproducció ovípara, proveïts de plomes i amb els membres anteriors transformats en ales, cosa que porta a un bipedisme obligat.

Aquests caràcters i molts d’altres poden explicar-se a la llum d’un objectiu: adquirir la facultat de volar. Altrament, un primer cop d’ull general al món dels ocells, ens el mostra àmpliament diversificat, tant pel que fa als colors i les dimensions com per la forma de les potes, el bec o les...