Els ambients rics en falgueres

Requeriments ecològics

Atès el mecanisme reproductiu del seu cicle biològic, les falgueres, igualment com les molses i hepàtiques, precisen l’aigua com a vehicle per a la reproducció. Recordem que els pteridòfits són arquegoniades on l’ovocèl·lula és fecundada per espermatozoides flagel·lats, que es desplacen en medi aquós. L’aigua fa falta, com a mínim, en aquesta etapa del cicle vital, així com en el moment de la germinació de l’espora i en el desenvolupament del protal.lus. Però, a diferència de les molses i hepàtiques, les falgueres han assolit un veritable sistema conductor, en molts...