Els processos erosius i la conservació dels sòls als Països Catalans

El rebliment d’embassaments, com aquest que quedà (1956) pràcticament ple per les aportacions sòlides del Vinalopó (Baix Vinalopó) és una de les conseqüències negatives dels fenòmens erosius.

C. Roquero

És freqüent que després d’unes pluges els rierols i les rieres portin aigua marronosa, color que és causat per la càrrega sòlida transportada. L’aigua arrossega les partícules que es troben lliures a la superfície del terreny, que seran més susceptibles a l’erosió com menys coberta vegetal tingui el sòl i com més intensa sigui la pluja. En conservació de sòls es fan servir els...