Les commelínides

La boga (Typha), els joncs i molts altres helòfits pertanyen a famílies de comel·línides.

Montserrat Comelles

Comprenen 16 famílies amb unes 15 000 espècies, gairebé les dues terceres parts de les quals pertanyen a una sola família, la de les gramínies o poàcies. Els representants més primitius, aliens a la nostra flora, són principalment entomòfils, amb flors encara vistoses; però la gran majoria de commelínides presenten diferents graus de reducció floral, associats a l’adaptació a l’anemofília. Consten al registre fòssil des del Cretaci superior.

En general són herbes de fulles esparses, simples, enteres, molt més llargues que no pas amples i correntment amb una llarga beina basal. Les flors són hermafrodites o unisexuals, generalment amb el periant poc aparent o rudimentari, encara trímer i diferenciat a les famílies més primitives. L’androceu consta, normalment, de tres o sis estams, però hom pot trobar, també, plantes que en tenen un de sol, dos o molts. El gineceu té dos o tres (rarament quatre) carpels soldats en un pistil d’ovari súper; el nombre de primordis seminals és variable. El fruit sol ser sec, bé que ocasionalment pot ser carnós, amb endosperma en gran part amilaci.