Les lílides

Pertanyent a la família més abundant de lílides, la de les liliàcies, el muguet o lliri de maig (Convallaria majalis) és força rar a les nostres muntanyes. Sol preferir els indrets tarterosos o rocosos calcaris, dins dels boscos o bé en altres ambients ombrívols.

Ramon M. Masalles

Fan part de les lílides unes 19 famílies amb unes 25 000 espècies, més de les quatre cinquenes parts de les quals pertanyen a les dues grans famílies de les liliàcies i de les orquidàcies. Típicament, posseeixen flors molt vistoses, amb sis tèpals petaloides normalment disposats en dos verticils de tres peces cadascun. Generalment, les flors són hermafrodites, o menys sovint, unisexuals, regulars o zigomorfes, amb nectaris de diversos orígens. L’androceu consta d’un, tres o sis estams. El fruit sol ésser una càpsula. Representen un grup perfectament adaptat a la zoofília: la pol·linització és duta a terme principalment pels insectes i, més rarament per ocells o rats-penats. Es coneix pol·len d’aquest grup des del Cretaci superior. Algunes tenen port arborescent, però la majoria són herbàcies (abunden els geòfits) o lianoides, amb fulles grans, amples i amb una nervació ben patent. Es poden trobar a tota mena d’ambients, des dels terrestres fins als aquàtics. Algunes de les nostres plantes ornamentals, com els àloes (Aloe), Gasteria, etc., són lílides de la família africana de les aloeàcies.