Canvis familiars i relacions de gènere

Dona treballant en el laboratori d’un hospital, Barcelona, 1998.

AVUI

Les tendències recents amb relació al procés de constitució, conservació i dissolució de les unions i de les famílies als Països Catalans, pròpies de la segona transició demogràfica, tenen característiques comunes amb la resta de països de l’Europa comunitària (la nupcialitat i la fecunditat han disminuït i tenen lloc a edats més avançades, la cohabitació i els naixements fora del matrimoni augmenten, i la inestabilitat de les unions és creixent), però els canvis en la composició de les llars no semblen seguir...