El Quart Món entre nosaltres

Cartell d’una campanya de l’entitat Mans Unides a favor de la justícia i la solidaritat, 1997.

Image

Quan des de la sociologia es fa una proposta per a analitzar un espai de la realitat col·lectiva, no es fa mai en el terreny dels principis inamovibles, sinó en el de les coses objectives sotmeses imperiosament a l’atzar de les variacions dinàmiques condicionades no solament per l’espai geogràfic, sinó també pel temps, que imposa la quotidianitat d’una determinada època o circumstància històrica. La generalització i la rellevància són els pilars sobre els quals s’edifiquen els postulats...