Comunicació i cultura

El context

Cartell de promoció de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, 1997.

Image

El període històric comprès entre el 1980 i el 1997 es caracteritza per una acumulació exponencial de canvis en el camp de la comunicació i la cultura, que afectaren de manera àmplia i general totes les àrees de l’espai del català. Els principals factors de canvi foren d’ordre tecnològic, econòmic i polític. A partir del reconeixement constitucional de les llibertats bàsiques d’expressió i d’informació a l’Estat espanyol, i ja des de les primeres eleccions democràtiques després del...