El lloc de la literatura en la societat postmoderna

Portada del núm. 43 de “Lletra de Canvi”, Barcelona, 1997.

Image

El canvi dels anys vuitanta

Hi ha dos factors que han marcat clarament l’evolució de la literatura catalana d’ençà dels anys vuitanta: la seva institucionalització arran de la reinstauració de la Generalitat de Catalunya i l’evolució general de la societat catalana cap a uns determinats modes de producció i consum cultural que es poden qualificar de postmoderns. La literatura catalana ha hagut de convertir-se en una literatura constituïda, a la qual s’ha demanat que ofereixi qualitat i prestigi a l’idioma, que...