El nacionalisme polític a les Balears

El nacionalisme balear, unit per formar la coalició Unitat per les Illes, Palma, gener del 2008.

EFE-M. Díez

A l’hora d’analitzar l’evolució històrica del nacionalisme polític a les Balears entre el 1995 i el 2007, cal tenir en compte l’existència d’un sistema de partits diferenciat a cadascuna de les illes de l’arxipèlag. Malgrat els diversos intents duts a terme, en la pràctica no hi ha, a hores d’ara, cap força política nacionalista amb una estructura interinsular prou consolidada. Per aquest motiu, cal analitzar d’una manera separada la situació a Mallorca, a Menorca i a les...