El passat hispanovisigòtic

Moneda bizantina de l’emperador Honori, segles IV-V.

MMAE / G.C.

Si en la ficció històrica hom se situa a la Catalunya carolíngia (segles IX-X) i mira enrere, el primer que veurà serà el passat hispanovisigòtic, un període d’uns dos-cents o dos-cents cinquanta anys durant els quals una part o la totalitat de la Península Ibèrica, més algunes terres ultrapirinenques (bàsicament la Septimània), van ser governades per monarques gots.

Cronologia política

Les restes del passat visigòtic

Els gots eren un poble germànic procedent de l’est d’Europa que van envair...