Alous i dominis

Durant els segles VIII, IX i X la societat catalana s’articulava en dos estrats bàsics: la massa dels camperols (minores, mediocres), d’una banda, i les elits laiques i eclesiàstiques (potentes, primates, proceres...), de l’altra. Les relacions entre aquests dos estrats van estar sempre presidides per la tensió de preservar els principis de propietat i llibertat dels primers, i satisfer les aspiracions de poder i riquesa dels segons. Una de les funcions més rellevants assignades al poder públic va ser convertir aquesta tensió en un equilibri.

L’alou pagès

El terme alou (alodium) pagès...