Servi i mancipia

Gerret amb nansa, ciutadella de Roses, segle VI.

MASPG / R.M.

Què eren? Esclaus, responen sense dubtes P.D. King i Pierre Bonnassie. Pagesos dependents o serfs, diuen Abilio Barbero i Marcelo Vigil. L’explicació de J. Durliat, des de l’òptica fiscalista, és més sofisticada: mancipium era sinònim de pagès propietari o arrendatari, mentre que servus, quan s’aplicava a un domèstic, podia correspondre a un esclau, però quan s’aplicava a un conreador designava una categoria de pagesos jurídicament lliures però econòmicament obligats respecte d’un senyor o de l’Estat (per exemple, a...