La vida cultural al País Valencià

Asalto al Cuartel de la Montaña, de l’Equip Realitat, 1975.

PMV / G.S.

L’evolució social i econòmica del franquisme al País Valencià va comportar al llarg dels anys seixanta una progressiva obertura motivada per la industrialització i pel creixement del turisme, factors que van intensificar la ruptura de l’aïllament anterior i alhora van palesar l’anacronisme del règim. Les diverses agrupacions polítiques incipients —primer, als anys seixanta, UDPV (1963), PSV (1964-70) i PCE (reorganitzat arran del 1966), i després, ja als setanta, PSAN (1969), Germania Socialista (1970) i PSPV...