Les infraestructures: entre la potència logística i l’escassetat d’inversions

El context

És difícil negar la importància que les infraestructures de transport i de comunicació tenen en les societats modernes. El segle XX ha estat un període d’extensió de les xarxes de transport pel territori i d’innovacions en els mitjans. Tanmateix, si alguna cosa ha caracteritzat els darrers deu anys i específicament el tombar de segle als països de parla catalana ha estat precisament la vulgarització del debat sobre les infraestructures. Vulgarització en el sentit d’extensió social del debat, de presència en els mitjans de comunicació, d’actualitat en els programes dels partits...