L’economia dels Països Catalans

L’economia de qualsevol societat, per la seva extraordinària complexitat, pot ésser observada des de moltes perspectives. Tota realitat social presenta potencialment una gamma gairebé infinita d’aspectes econòmics i de lectures que se’n poden fer. Amb el desenvolupament de la Història Econòmica, s’han anat definint una sèrie d’instruments estadístics per a l’anàlisi de caràcter global, la síntesi dels quals és la Comptabilitat Social, que pot ésser expressada en diversos nivells d’agregació. Els més utilitzats són la Comptabilitat Nacional i la Comptabilitat Regional, les dades de la qual, per...