L’estancament demogràfic

En l’etapa de menor creixement demogràfic de tot el segle XX (1980-97), les societats catalanes han assignat a la demografia una notable centralitat política i social, basada fonamentalment en el temor de la implosió demogràfica, un dels temors seculars de tota societat. La centralitat de la demografia es pot associar a dos fets, l’un intern i l’altre extern a la disciplina. En primer lloc, el fet que la demografia sigui formalitzable científicament i que, per tant, es vegi obligada a formular models i preveure el futur, avui més que mai, com ha assenyalat el demògraf belga Guillaume Wunsch...