Les mutacions en el mercat del treball i el problema de l’atur

Les gairebé dues dècades posteriors al 1980 no constitueixen un període econòmic homogeni, de manera que les dades d’ocupació i atur no presenten una evolució estable. Tant el comportament macroeconòmic com els resultats del mercat de treball aconsellen distingir-hi quatre fases: la primera és un període de crisi econòmica i forta destrucció de llocs de treball que es va iniciar a la meitat dels anys setanta i finalitzà el 1985; la segona, de recuperació econòmica i creació d’ocupació a partir de l’adhesió a les Comunitats Europees el 1986 i fins el 1991; la tercera fase representa una...