L’estatut del 2006

Josep Antoni Duran i Lleida, en nom de CiU proclama la necessitat d’avançar en l’autonomia dins el procés de creació del nou Estatut, Barcelona, 8-6-2006.

G. Manuilo-EFE

La causa última i fonamental de l’inici del procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979 que va portar a l’aprovació de l’Estatut del 2006, cal buscar-la en la percepció, compartida a bastament entre els partits polítics catalans (quatre dels cinc partits o coalicions representats al Parlament) i entre amplis sectors socials (més del 75% dels enquestats en els sondeigs d’opinió), al final de la...