Literatura i noves tecnologies

Pàgina web dedicada a la poesia catalana, s.d.

P.V.

Fins no fa gaire, eren molt freqüents les veus que preveien la desaparició de la lletra escrita i de la literatura a causa de l’expansió imparable de la civilització televisiva. Els més pessimistes fins i tot creien que l’escriptura estricta, substituïda per la imatge i l’oralitat, havia de quedar relegada a un ús erudit i notarial. No en va Umberto Eco, al seu famós llibre Apocalíptics i integrats (1964), proposava lluitar per aconseguir una civilització de la televisió que, en lloc de destruir-la, complementés la del...