Què és l’atur? Com es mesura?

Manifestació contra l’atur, s.d.

FCG-AHCONC

La teoria econòmica considera que hi ha un mercat de treball on es troben l’oferta i la demanda. L’oferta és formada pel conjunt de persones que ofereixen els seus serveis laborals —la seva capacitat per fer coses— en canvi d’una remuneració, i la demanda de treball és el volum de treball efectivament contractat per part de les empreses i utilitzat en els processos productius. L’atur es defineix com la diferència entre oferta i demanda en el mercat de treball i, per tant, és la diferència entre les persones que s’ofereixen per a...