Recuperació econòmica i canvi social

Nens de la barriada del Verdum, C.Pérez de Rozas, Barcelona, 10-7-1953.

AF/AHC

A poc a poc, la dècada dels cinquanta està deixant de ser considerada pels historiadors com un període amorf, de transició entre la foscor de la postguerra i l’intens canvi econòmic i social dels seixanta. La lenta però progressiva reincorporació espanyola a la xarxa de relacions econòmiques internacionals va permetre prosseguir el procés de transformació que es produïa des del principi de segle i que l’esclat de la Guerra Civil i la instauració del règim franquista van interrompre.

De l’autarquia a

...