Renaixement de la cultura escrita i la creació artística

A l’entorn de l’any mil, Catalunya conegué una remarcable expansió cultural i artística. Els monestirs pirinencs esdevingueren llocs destacats d’Occident en la recerca intel·lectual. Contenien preciosos manuscrits i dispensaven una ensenyança apreciada pertot arreu. Foren nombrosos els clergues de tot Europa que hi anaren amb afany d’aprendre. Arquitectes arribats de Llombardia obriren els primers tallers de l’art romànic. Tant nobles com pagesos i ciutadans subvencionaven la construcció de llocs de culte que acollien una població cada cop més nombrosa. Les manifestacions eclesiàstiques de la...