L’estat feudal

Les lluites fratricides al si de la família comtal de Barcelona i les revoltes aristocràtiques dels anys 1040 i 1080 havien fet trontollar profundament les estructures polítiques i l’ordre social heretats del regne visigot i de l’imperi carolingi. Pertocava al comte retrobar el seu poder, perdut en la tempesta d’aquelles lluites internes. Durant el seu llarg regnat personal, Ramon Berenguer III (1097-1131) i els fidels del seu cercle recuperaren una part dels drets usurpats pels senyors dels castells. Al llarg del segle XII, el reforçament del poder comtal va prosseguir en detriment de l...