El segon gòtic lineal

Termes, cronologies i nous models

Creure que un dia va existir un tot compacte que cal definir dins la categoria única de gòtic lineal és ja, per se, un acte de fe. El terme gòtic lineal només es pot utilitzar per a determinar un corrent general si es té present la seva restricció formalista i les seves múltiples insuficiències a l’hora de descriure les diverses etapes que se succeïren en el temps del primer gòtic en el camp de la pintura. Aquesta etiqueta ha estat útil i acceptada per la seva neutralitat i perquè no determina a priori l’origen dels models que arribaren a terres catalanes...