El darrer món bizantinitzant i la introducció de la pintura gòtica. El primer lineal (del 1200 al gòtic)

Els grans escenaris de l’art del 1200

La importància de la pintura romànica catalana és ben coneguda, però també és evident que, per fer-ne un balanç global, les obres perdudes dels segles XI i XII són determinants. Els edificis principals d’aquestes centúries, o ja no existeixen o n’han perdut la decoració mural. Podríem dir quelcom semblant de la pintura de la fi del segle XII i del segle XIII. L’obra destruïda o desconeguda distorsiona el que sabem de la producció d’arrels bizantines que s’imposà a Catalunya i Aragó a l’entorn del 1200, si bé han pervingut taules molt significatives, com...