De revolucionari a home de govern (1931-1936)

Segell amb el retrat de Lluís Companys emès el 1933 pel Parlament de Catalunya

ECSA

El temps que va de l’abril del 1931 al juliol del 1936 són cinc anys crucials en la història del nostre país, i de retop enla trajectòria personal de Lluís Companys. Comencen amb una monarquia que trontolla i acaben amb l’esclat de la revolta militar. Companys els comença com un republicà conspirador i els acaba com a president d’una Generalitat que ha vençut l’aixecament a Barcelona però que està privada de quasi tota autoritat efectiva, que ha passat a mans de la FAI i altres...