La geografia de Baldiri Reixac. 1745

Al segle XVIII, durant la Il·lustració, a bona part d’Europa hi ha un veritable esforç per a explicar “tot lo món” a les escoles. Un bon exemple és un text de Baldiri Reixac i Carbó (Bell-lloc d’Aro, 1703 – Ollers, 1781) titulat Instruccions per a l’ensenyança de minyons (Girona, Anton Oliva, 1749). Es tracta d’un text que, per la seva qualitat, ha estat reeditat una vintena de vegades i que aquí reproduïm tal com figura en l’obra.

"Tot lo món", segons B. Reixac. Superposició dels topònims de Reixac sobre un mapa francès de l’època

Instruccions per a l’ensenyança de minyons

...