Música: barroca, clàssica, romàntica. 1719-1827

La instal·lació a Barcelona, entre el 1705 i el 1711, de la cort del rei Carles III d’Àustria va significar una primera i breu introducció de l’òpera a les terres catalanes. Així, per uns moments, hi hagué quelcom més que la música sacra que es feia a les escoles catedralícies, i que la produïda al monestir de Montserrat. Després de l’any 1714, ja sense cort reial, l’òpera no va poder continuar. El 1750 es va reprendre, però ho va fer amb tantes dificultats, que molts dels futurs grans compositors de l’àrea catalana hagueren d’emigrar. Sovint, ho feren ben lluny: fins a Sant Petersburg o...