Les institucions de la Il·lustració. 1700-1789

L’Europa de la Il·lustració és la de la creació de noves institucions científiques, artístiques i literàries. Al costat de les velles universitats, apareixen les acadèmies, les escoles tècniques, els salons, les societats, els jardins botànics, els observatoris astronòmics, les acadèmies de música i els teatres d’òpera.

Centres de la cultura il·lustrada europea

La iniciativa reial, o noble i militar, es combinà amb l’obra de les burgesies comercials dinàmiques, de la maçoneria i, també, de les esglésies cristianes i d’alguns sectors de l’Església Catòlica, per exemple els...