Resultats de la cerca

Es mostren 22 resultats

bagra

estany de Banyoles

Consideracions sobre la fauna de peixos continentals de Catalunya

Els cipriniformes

La vida en rius i llacs de la taigà

Els hàbitats i les comunitats íctiques dels Països Catalans

Banyoles

Els estudis ictiològics

La vida als rius i als llacs dels deserts i subdeserts freds

peixos