Els estudis ictiològics

Antecedents remots

Les primeres referències sobre peixos que trobem en autors catalans procedeixen de documents o de manuscrits que s’hi refereixen com a aliment. L’anònim autor del «Libre de Sent Soví» recull el nom d’una cinquantena de peixos, per a disset dels quals indica el temps de l’any de millor saó. Tot i que els manuscrits conservats d’aquesta obra —com el que es guarda a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, del qual reproduïm un dels passatges dedicats als peixos— són del segle XV, sembla que l’original primitiu del qual procedeixen és de començament del XIV.

...