La vida en rius i llacs de la taigà

Les aigües de la taigà

Tant a la taigà eurasiàtica com a la de l’Amèrica del Nord abunden les masses d’aigua, fet gens sorprenent si es té en compte que les precipitacions són abundants i l’evaporació, a causa de les baixes temperatures, és molt escassa. Únicament algunes regions muntanyoses poden patir cert dèficit hídric. A la planúria típica de la taigà no sol evaporar-se més del 50 al 70% de les precipitacions caigudes; la resta va a parar als rius i als sòls mal drenats i provoca la formació de pantans i torberes.

Els cursos i els plans d’aigua

Com que l’hivern s’allarga a la...