Resultats de la cerca

Es mostren 8 resultats

bilhàrzia

Esquistosomiasi o bilharziosi

Tipus d’helmints

esquistosomiasi arteriovenosa

Barreres sanitàries

Els trematodes

El poblament humà de les selves plujoses

Els gasteròpodes