Tipus d’helmints

Segons l’estructura i les característiques sexuals, els helmints paràsits de l’home s’integren en dos grans grups: els anomenats nematohelmints i els platihelmints.

Classificació dels principals helmints patògens per a l'home i malalties que causen
grup gènere, classe o subgrup espècie malaltia
nematohelmints Ascaris A. lumbricoides ascaridiasi
Toxocara T. canis toxocariasi
T. cati ídem
Trichuris T. trichiura trichuriasi o tricocefalosi
Enterobius E. vermicularis enterobiasi o oxiürosi
Strongyloides S. stercolaris estrongiloïdiasi o anguilulosi
Anquilostoma A. duodenale anquilostomiasi o...