Els trematodes

Els trematodes digenis són tots paràsits. Hi ha espècies que són conegudes des de l’antigor, pel fet de parasitar l’home i produir-li greus malalties; és el cas per exemple de l’esquistosomiasi, per exemple. D’altres tenen una gran incidència en els animals, ja que parasiten animals domèstics i produeixen grans pèrdues econòmiques; no així l’espècie de la fotografia, Platynosomum soricis, un cuc pla que parasita les musaranyes del nostre país. Els digenis es troben gairebé a tot el món (continents, mars i oceans). La distribució d’una espècie concreta depèn de l’especificitat per al...