Els gasteròpodes

Característiques generals

Els gasteròpodes constitueixen, de lluny, la classe més gran i diversificada de mol·luscs. La seva característica fonamental és la torsió, que comporta una reorganització anatòmica intensa. Malgrat la semblança fonamental de tots els gasteròpodes, l’aspecte extern és summament variable, i respon a una enorme gamma de modes de vida. Entre les possiblement 70 000 espècies vivents, de les quals n’hi ha que no superen 1 mm de longitud i d’altres que s’acosten a 1 m, hom troba exemples de tota mena de règims alimentaris, sistemes reproductius i interaccions ecològiques...